ONS AANBOD

eerste graad

Op onze campus staat de leerling centraal. Dankzij het zorgvuldig organiseren van ons studieaanbod zorgen we ervoor dat onze leerlinggerichte aanpak geen mooie slogan blijft.

Als school staan wij leerlingen bij in het proces (studiekeuzeoriëntering) naar een grotere kennis van zichzelf, naar een brede en onbevooroordeelde kijk op de keuzemogelijkheden, en naar het ontwikkelen van de competenties om keuzes te kunnen maken.

Samen gaan we na over welke interesses, kwaliteiten en talenten de leerling beschikt. Ook de studiehouding nemen we daarbij in overweging.
Zo bouwen we verder – met kennis van zake – aan elke schoolloopbaan,
want elk talent telt!

Je vindt op onze campus ongetwijfeld een studierichting die bij je past.

A-stroom 1ste jaar

B-stroom 1ste jaar

A-stroom 2de jaar

B-stroom 2de jaar

Video afspelen

1A of 1B?

Heb je een getuigschrift basisonderwijs? Dan kom je terecht in 1A. In de A-stroom leer je vooral theorie, maar proef je ook van de praktijk. Nadat je geslaagd ben in 1A, ga je naar 2A.

Heb je geen getuigschrift, maar behaalde je een attest in de basisschool? Dan kom je terecht in de oriëntatieklas 1B. Het lessenpakket van de B-stroom is volledig anders opgebouwd en legt het accent meer op praktische vaardigheden. Als je slaagt in 1B krijg je je getuigschrift van het basisonderwijs. Je kan dan naar 1A of 2B.

Een complete school

Naast leerinhouden willen we de leerlingen ook vaardigheden en attitudes bijbrengen die ze in het dagelijkse leven nodig hebben. Samen met je ouders willen we jullie vormen tot verantwoordelijke jongeren, met respect voor elkaar.

Inspraak en participatie (via de leerlingenraad) zorgen voor een warme en verbindende schoolcultuur.

Naast de reguliere lessen zijn er ook regelmatig projectdagen en uitstappen. Bovendien hebben we een lange traditie in GWP’s (Geïntegreerde WerkPeriode). Elk jaar trekt de hele school er voor een week op uit naar verschillende locaties.

Op deze manier is GO! MAD een kwaliteitsvolle school waar iedereen zicht goed voelt, eerder dan enkel een gebouw waar les wordt gegeven.