EERSTE LEERJAAR A

Video afspelen

GO! MAD kiest voor toekomstgericht onderwijs zodat onze leerlingen zich maximaal persoonlijk kunnen ontwikkelen en nog beter worden voorbereid op het vervolgonderwijs.

Voor alle leerlingen in de A-stroom is er een brede algemene basisvorming (27 lesuren). We geven je de noodzakelijke rugzak met kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes mee zodat je sterk, kritisch en weerbaar in de samenleving kunt staan.

GO! MAD geeft je daarnaast de tijd en de ruimte om interesses, kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Via het keuzegedeelte (5 lesuren) zetten we in op keuzevaardigheid, uitdagingen op maat en leren leren.

Uurrooster

BASISVORMING
DOMEIN MENS EN MAATSCHAPPIJ
levensbeschouwelijk vak12
Nederlands4
geschiedenis1
digitaal & sociaal wijs21
lichamelijke opvoeding2
artistieke opvoeding2
DOMEIN MODERNE VREEMDE TALEN
Frans3
Engels2
domein stem
wiskunde4
aardrijkskunde2
natuurwetenschappen1
techniek2
keuzegedeelte
TALENTEN4
DIFFERENTIATIE FLEX32
TOTAAL32

1 levensbeschouwelijk vak
Maak de keuze tussen niet-confessionele zedenleer of een erkende godsdienst.

2 Digitaal & sociaal wijs
We leven en leren steeds vaker digitaal. Digitale media maken de grote wereld voor onze jongeren met een paar klikken heel klein. Om met deze digitale media om te kunnen gaan, moet je over voldoende vaardigheden beschikken.
Tijdens deze uren word je gecoacht in het ontwikkelen van sociale vaardigheden, taalvaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computationeel denken.

3 Differentiatie flex
Via een flexibel lesuur krijgen de leerlingen de gelegenheid om begeleid en zelfstandig leerstof uit de taalvakken en wiskunde in te oefenen of uit te diepen.
Het flex-uur wordt zodanig ingevuld dat het tegemoet kan komen aan de behoeften van elke leerling: ondersteuning en een focus op de basis of een extra uitdaging.
Daarnaast spenderen we tijdens het flex-uur aandacht aan ‘leren leren’. Leerlingen krijgen hierbij algemene leertips rond planning, organisatie en studiemethode.

KEUZEGEDEELTE

Een studierichting die bij je past, is zeer belangrijk. GO! MAD helpt je in die zoektocht. Via het keuzegedeelte in het 1ste leerjaar van de A-stroom zetten we in op keuzevaardigheid, uitdagingen op maat en leren leren. Samen gaan we na over welke interesses, kwaliteiten en talenten je beschikt. Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het tweede jaar mogelijk.

Is het al duidelijk waar je interesses liggen?

Dan kan je uit één van onderstaande OPTIES kiezen, waaraan 4 lestijden wordt besteed:

 • Je hebt een brede algemene interesse.
 • Je bent geïnteresseerd in taal, geschiedenis en cultuur.
 • Je kan leerstof snel verwerken.
 • Je bent goed in taal, abstract denken en logisch redeneren.
 • Je hebt een kritische ingesteldheid.
 • Je studeert graag en dagelijks.

Ga mee op weg in de boeiende wereld van de klassieke oudheid en leer verbanden leggen die je helpen bij het studeren van moderne vreemde talen.

Je dompelt je onder in een oude taal en cultuur (mythologie, archeologie). Daarbij ontdek je hoe de Grieken en Romeinen onze wereld mee vorm hebben gegeven.

 • Deze optie kent een logisch vervolg in de basisoptie 2A Klassiek Talen.
 • Ook andere basisopties blijven een mogelijkheid. In het eerste jaar maak je kennis met Klassieke Talen. Dit is nog geen definitieve keuze. Op het einde van het eerste jaar geven de leerkrachten jou een advies. Ze stellen je een basisoptie voor in het tweede jaar. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.
 • Je hebt een brede algemene interesse.
 • Je bent geïnteresseerd in wetenschap, techniek, engineering en wiskunde.
 • Je kan leerstof snel verwerken.
 • Je bent goed in wiskunde, algoritmisch en probleemoplossend denken.
 • Je bent geboeid door computers en wil leren coderen/programmeren.
 • Je studeert graag en dagelijks.

In de STEM-uren krijg je extra lessen wiskunde en wetenschappen. Bovendien leer je ook waarvoor wiskunde en wetenschap dienen én leer je dit toepassen in de praktijk.

Door middel van onderzoekend en ontwerpend leren ga je in actuele projecten actief aan de slag om de wetenschapper of ingenieur in jou naar boven te halen.

Je gebruikt je creativiteit om tot oplossingen te komen en prototypes (zelfbedachte ontwerpen – 3D-printer) te ontwerpen.

Tijdens de lessen programmeren leer je hoe je deze eigen ontwerpen elektronisch kan aansturen en automatiseren (robotica, …).. Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het tweede jaar gemakkelijker.

 • Deze optie kent een logisch vervolg in de basisoptie 2A STEM-WETENSCHAPPEN.
 • Ook andere basisopties blijven een mogelijkheid. In het eerste jaar maak je kennis met STEM. Dit is nog geen definitieve keuze. Op het einde van het eerste jaar geven de leerkrachten jou een advies. Ze stellen je een basisoptie voor in het tweede jaar. Ze houden daarbij  rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten. 
 • Je hebt een algemene belangstelling voor sport en wetenschap.
 • Je leeft je graag uit op sportief vlak en gaat geen inspanning uit de weg.
 • Je vindt een gezonde en persoonlijke levensstijl belangrijk.
 • Je hebt een onderzoekende houding.
 • Je studeert graag en dagelijks.

Kies je voor sport, dan maak je kennis met heel wat verschillende sportdisciplines (voetbal, basketbal, tennis, badminton, atletiek, gymnastiek…).

Hierbij is het belangrijk dat je een sportieve houding hebt.  Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden in een sportieve context.

 • Deze optie kent een logisch vervolg in de basisoptie 2A Sport, met accent op sport en wetenschappen.
 • Ook andere basisopties blijven een mogelijkheid. Dit is nog geen definitieve keuze. Op het einde van het eerste jaar geven de leerkrachten jou een advies. Ze stellen je een basisoptie voor in het tweede jaar. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.

Heb je nog geen idee welke richting je uit wil?

Dan kies je één van onderstaande OPTIES, waaraan 2 lestijden wordt besteed. Daarnaast doorloop je dan gedurende het schooljaar vier PLUSmodules waarvoor je geen keuze hoeft te maken (2 lestijden). Je proeft daarbij van verschillende basisopties in 2A. Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het 2de jaar mogelijk.

 • Je wenst verschillende opties in het secundair onderwijs te verkennen.
 • Je hebt veel belangstelling voor wetenschap.
 • Je kan leerstof snel verwerken.
 • Je hebt een onderzoekende houding.
 • Je bent goed in probleemoplossend denken en logisch redeneren.
 • Je bent bereid om dagelijks de nodige tijd aan je studie besteden.

Ga mee op verkenningstocht doorheen het wetenschappelijk denken.

Deze optie doet je aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden.

De onderwerpen uit het vak natuurwetenschappen (basisvorming) worden gedurende twee lestijden verder uitgediept.

Je gaat zelfstandiger te werk en doet zelf proeven (labo). Je leert met cijfergegevens omgaan, hanteert de microscoop, … 

Je onderzoekt!

Gedurende twee lestijden doorloop je vier PLUSmodules doorheen het schooljaar.

Je krijgt via deze PLUSmodules de kans om je interesses, kwaliteiten en talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Je proeft van verschillende basisopties in het 2de jaar:

 • economie & organisatie
 • STEM-technieken
 • maatschappij & welzijn
 • (moderne talen &) wetenschappen

Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het tweede jaar gemakkelijker.

 • Deze optie kent een logisch vervolg in de basisoptie 2A MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN.
 • Ook andere basisopties behoren tot de mogelijkheden. In het eerste jaar maak je via de TALENTmodules kennis met verschillende basisopties.
 • Op het einde van het eerste jaar geven de leerkrachten jou een advies. Ze stellen je een basisoptie voor in het tweede jaar. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.
 • Je wenst verschillende opties in het secundair onderwijs te verkennen.
 • Je hebt veel belangstelling voor techniek en technologie.
 • Je denkt graag praktisch en je maakt theorie graag concreet.
 • Je kan zelfstandig, maar ook in groep werken.
 • Je bent goed in probleemoplossend denken.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken en te studeren.

We kunnen ons het leven niet meer voorstellen zonder technologie.

Verruim je technisch inzicht om de dagelijkse problemen de baas te kunnen.

Thema’s uit de basisvorming (biochemie, constructie, energie, voeding, verzorging, informatica transport en communicatie) worden verder praktisch uitgewerkt.

Gedurende twee lestijden doorloop je vier PLUSmodules doorheen het schooljaar.

Je krijgt via deze PLUSmodules de kans om je interesses, kwaliteiten en talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Je proeft van verschillende basisopties in het 2de jaar:

 • economie & organisatie
 • STEM-technieken
 • maatschappij & welzijn
 • (moderne talen &) wetenschappen

Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het tweede jaar gemakkelijker.

 • Deze optie kent een logisch vervolg in de basisoptie 2A STEM-TECHNIEKEN.
 • Ook andere basisopties behoren tot de mogelijkheden. In het eerste jaar maak je via de TALENTmodules kennis met verschillende basisopties.
 • Op het einde van het eerste jaar geven de leerkrachten jou een advies. Ze stellen je een basisoptie voor in het tweede jaar. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.
 • Je bent geïnteresseerd in ondernemen: hoe komt iets tot stand, hoe werken bedrijven, wat kan je met geld allemaal doen, hoe werkt reclame, hoe organiseer je een evenement, …?.
 • Je hebt zin in ondernemen en initiatief nemen.
 • Je hebt veel belangstelling voor ICT en multimedia.

ICT is niet meer weg te denken uit ons leven. In deze digitale wereld op ontdekking gaan, is voor jou dan ook een uitdaging.

Je leert de basisvaardigheden van de meeste standaardcomputerprogramma’s gebruiken in heel wat praktische oefeningen (maken van een e-zine, animatiefilm, Prezi, …).

Je scherpt je computervaardigheden verder aan en zet de eerste stappen in het verwerken van data en programmeren.

Ook gaat er aandacht naar veilig omgaan met nieuwe media.

Gedurende twee lestijden doorloop je vier PLUSmodules doorheen het schooljaar.

Je krijgt via deze PLUSmodules de kans om je interesses, kwaliteiten en talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Je proeft van verschillende basisopties in het 2de jaar:

 • economie & organisatie
 • STEM-technieken
 • maatschappij & welzijn
 • (moderne talen &) wetenschappen

Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het tweede jaar gemakkelijker.

 • Deze optie kent een logisch vervolg in de basisoptie 2A economie & organisatie (IT).
 • Ook andere basisopties behoren tot de mogelijkheden. In het eerste jaar maak je via de TALENTmodules kennis met verschillende basisopties.
 • Op het einde van het eerste jaar geven de leerkrachten jou een advies. Ze stellen je een basisoptie voor in het tweede jaar. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.
 • Je wenst verschillende opties in het secundair onderwijs te verkennen.
 • Je hebt een passie voor taal (literatuur, toneel), geschiedenis en cultuur. 
 • Je vindt het uitdagend om gedachten en emoties mooi te verwoorden en daarbij nieuwe woorden te leren en te gebruiken.
 • Je bent creatief en expressief.
 • Je bent kritisch ingesteld.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken en te studeren.

Ga mee op weg in de boeiende wereld van de literatuur en de woordkunst.

Je leert hoe je een taal moet gebruiken en hoe je ervan kan genieten.

Belangrijke bouwstenen zoals woordenschat, spelling, uitspraak en spraakkunst worden aangeleerd om zelf een tekst te schrijven, een realistisch gesprek te voeren en een creatieve presentatie te houden.

Daarnaast is er ruimte voor toneel, expressie en dictie.

Gedurende twee lestijden doorloop je vier PLUSmodules doorheen het schooljaar.

Je krijgt via deze PLUSmodules de kans om je interesses, kwaliteiten en talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Je proeft van verschillende basisopties in het 2de jaar:

 • economie & organisatie
 • STEM-technieken
 • maatschappij & welzijn
 • (moderne talen &) wetenschappen

Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het tweede jaar gemakkelijker.

 • Deze optie kent een logisch vervolg in de basisoptie 2A moderne talen & wetenschappen of 2A maatschappij en welzijn.
 • Ook andere basisopties behoren tot de mogelijkheden. In het eerste jaar maak je via de TALENTmodules kennis met verschillende basisopties.
 • Op het einde van het eerste jaar geven de leerkrachten jou een advies. Ze stellen je een basisoptie voor in het tweede jaar. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.
 • Je wenst verschillende opties in het secundair onderwijs te verkennen.
 • Je hebt een algemene belangstelling voor sport.
 • Je leeft je graag uit op sportief vlak en gaat geen inspanning uit de weg.
 • Je vindt een gezonde en persoonlijke levensstijl belangrijk.
 • Je hebt een interesse in wetenschappen.
 • Je organiseert graag activiteiten.
 • Je bent een gemotiveerde doorzetter.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken en te studeren.

Ontwikkel je sportieve talenten.

Je maakt kennis met verschillende sporten: gaelic voetball, lacrosse, reddend zwemmen, overlevings-zwemmen, American football, muurklimmen, … .

De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.

Haal het beste uit jezelf, werk aan je teamgeest en aan je conditie.

Via de PLUSmodule wetenschap maak je kennis met de theoretische onderbouw. 

Gedurende twee lestijden doorloop je vier PLUSmodules doorheen het schooljaar.

Je krijgt via deze PLUSmodules de kans om je interesses, kwaliteiten en talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Je proeft van verschillende basisopties in het 2de jaar:

 • economie & organisatie
 • STEM-technieken
 • maatschappij & welzijn
 • (moderne talen &) wetenschappen

Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het tweede jaar gemakkelijker.

 • Deze optie kent een logisch vervolg in de basisoptie  2A Sport, met accent op sport en wetenschappen of 2A moderne talen & wetenschappen
 • Ook andere basisopties behoren tot de mogelijkheden. In het eerste jaar maak je via de TALENTmodules kennis met verschillende basisopties.
 • Op het einde van het eerste jaar geven de leerkrachten jou een advies. Ze stellen je een basisoptie voor in het tweede jaar. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.
 • Je wenst verschillende opties in het
  secundair onderwijs te verkennen.
 • Je bent geïnteresseerd in beeld,
  geschiedenis en cultuur.
 • Je tekent graag.
 • Je bent een gemotiveerde doorzetter.
 • Je hebt veel verbeelding en zin voor
  creativiteit.
 • Je houdt ervan om creatieve
  mogelijkheden te ontdekken, gebruiken en ontplooien.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken
  en te studeren.

Je ontdekt, ontplooit en verkent je beeldend uitdrukkingsvermogen.

Je maakt kennis met verschillende basistechnieken en materialen (potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt, …).

Belangrijke bouwstenen zoals vorm, ruimte, kleur, compositie, …  worden aangeleerd zodat je op een creatieve manier met beeld leert omgaan. Je ontwikkelt daarbij je ruimtelijk inzicht en leert over beweging, evenwicht, contrast en verhouding.

Daarnaast doorloop je vier TALENTmodules gedurende twee lesuren. Je krijgt via deze TALENTmodules de kans om je interesses, kwaliteiten en talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen. Je proeft van verschillende basisopties in het 2de jaar. Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het tweede jaar gemakkelijker.

Gedurende twee lestijden doorloop je vier PLUSmodules doorheen het schooljaar.

Je krijgt via deze PLUSmodules de kans om je interesses, kwaliteiten en talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Je proeft van verschillende basisopties in het 2de jaar:

 • economie & organisatie
 • STEM-technieken
 • maatschappij & welzijn
 • (moderne talen &) wetenschappen

Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het tweede jaar gemakkelijker.

 • Deze optie kent een logisch vervolg in de basisoptie 2A KUNST & CREATIE (onder voorbehoud)
 • Ook andere basisopties behoren tot de mogelijkheden. In het eerste jaar maak je via de TALENTmodules kennis met verschillende basisopties. Op het einde van het eerste jaar geven de leerkrachten jou een advies. Ze stellen je een basisoptie voor in het tweede jaar. Ze houden daarbij  rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.