ONZE SCHOOL

SAMEN SCHOOL MAKEN

In GO! MAD maken we samen school. Er is ruimte voor participatie en inspraak van schoolpersoneel, leerlingen en ouders.

Op deze manier zorgen we voor een warme, verbindende schoolcultuur. Een cultuur die respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid beklemtoont en waarbij de dialoog vooropstaat.

GO! MAD is een open school waar alles bespreekbaar is, waar we open communiceren zonder vooroordelen met alle betrokkenen (leerlingen, ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteunend personeel en directie), waar gezamenlijk naar oplossingen en nieuwe kansen wordt gezocht.

Jongeren ervaren op deze manier wat democratie inhoudt, leren mee verantwoordelijkheid te dragen, na te denken, te discussiëren, compromissen te sluiten,…
Door actief mee vorm te geven aan onderwijs en school, leren ze mee vorm te geven aan de maatschappij van vandaag en morgen.

Leerlingen­raad

Iedere klas verkiest in het begin van het schooljaar een vertegenwoordiger in de leerlingenraad. Deze raad kan suggesties doen aan de directie in verband met de dagelijkse werking van de school.

Borrelt er een leuk idee, heb je een bedenking, een heus project … meld het aan de leerlingenraad!

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan dat enkele keren per jaar samenkomt. De raad overlegt met de directeur over welzijn en veiligheid, het reilen en zeilen van de school, uitstappen van leerlingen,… en geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.

Wie?

Personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen (SO) en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus maken deel uit van de schoolraad.
De leden van de schoolraad kunnen we onderverdelen in 4 groepen:

  • 3 ouders
  • 3 personeelsleden
  • 2 leerlingen
  • 2 leden uit de lokale gemeenschap (bv. de plaatselijke middenstandsvereniging, theatergroep, sportclub,…)

Elk lid van de schoolraad heeft één stem. De directeur is ook aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad en mag advies geven, maar mag niet meestemmen. 

Schoolraad

Samenstelling schoolraad GO! MAD
(tot 01/04/2025)

oudersdhr. Ian de Brandt
mevr. Elke Scholliers
dhr. Peter Huyck
personeelmevr. Lenny Smits
mevr. Katrien Lauwaert
dhr. Ben de Maerschalck (secretaris)
leerlingenEnas Breugelmans
Yandro de Coster
lokale gemeenschapdhr. Jan Ruijgers (voorzitter)
dhr. Guy Veireman (ondervoorzitter)
Ouderraad
De ouderraad is op onze campus (basisschool, middenschool en 2de/3de graad) een forum en inspraakorgaan waarin ouders de kans krijgen om te overleggen met elkaar, met de schoolleiding en met het personeel.Centraal staan de belangen van de leerlingen die de ouderraad zo goed mogelijk probeert te behartigen door:
  • thema-avonden te organiseren (bijvoorbeeld rond gaming, sociale media, …)
  • inhoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden / initiatieven te nemen bij activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals de jaarlijkse triatlon, oudercontacten, de opencampusdag, …
  • activiteiten te organiseren ter ondersteuning van de campus