FAQs

Wat zijn de lesuren?

8u20 – 9u10(1e lesuur)
9u10 – 10u00(2e lesuur)
10u00 – 10u15(speeltijd)
10u15 – 11u05(3e lesuur)
11u05 – 11u55(4e lesuur)
11u55 – 12u45(middagpauze = 5e lesuur)
12u45 – 13u35(6e lesuur)
13u35 – 14u25(7e lesuur)
14u25 – 15u15(8e lesuur)
15u15 – 16u05(9e lesuur afhankelijk van het lessenrooster + studie-atelier, inhaallessen, extra activiteiten,…)

Met de fiets of het openbaar vervoer?

Fietsen worden in de voorziene overdekte stalling geplaatst. Voorzie zeker preventief een degelijk slot. In de fietsenstalling is er camerabewaking

Leerlingen kunnen op school in de studiezaal wachten op het openbaar vervoer, tot 16.15 u. Later kan ook, mits afspraak

Kan ik eten kopen op school?

Ja. Een warme maaltijd kost € 4,40. Daarvoor moeten je ouders eerst geld op je betaalkaart zetten. Daarna moet je tijdig je maaltijden reserveren.

Als je niet warm eet op school, bestaat de mogelijkheid (geen verplichting!) om dagelijks een broodje te bestellen. Bestellen kan tot 9u10 de dag zelf. Deze broodjes kosten tussen € 2,50 – € 4,20 en zijn ’s middags in de refter aanwezig.

Als je je eten vergeten bent en je bestelde tevens geen broodje tijdens de speeltijd, zullen we zorgen voor een gepaste oplossing.

Zijn er kluisjes beschikbaar op school?

Ja. In de hele school staan kluisjes (of lockers) ter beschikking van de leerlingen. Hierin kunnen de laptop, leerboeken, boekentassen, sportkledij,… worden opgeborgen (geen bederfbare waren!).

Bij inschrijving krijgen jullie de mogelijkheid om je in te schrijven voor de huur van een kluisje voor het hele schooljaar. Hiervoor betaal je € 10 huurgeld en € 10 waarborg voor de sleutel.

Hoe verloopt de evaluatie?

Voor de A-stroom worden de resultaten van taken en toetsen verzameld in vier rapporten dagelijks werk. Daarnaast organiseren we twee examenperiodes (december en juni) waarbij verschillende vakken worden getoetst.

Voor de B-stroom wordt gewerkt met een systeem van permanente evaluatie (geen examens). Dat betekent dat de leerlingen het hele schooljaar door geëvalueerd wordt op zijn of haar evolutie. De talenten, vaardigheden en competenties van de leerlingen worden in kaart gebracht aan de hand van 4 rapporten dagelijks werk en 3 modulerapporten (na elke TALENTmodule).

Wat is een GWP?

Een GWP is een geïntegreerde werkperiode. Dat wil zeggen dat we voor een langere periode dan een dag (vaak een week of een halve week) samenwerken aan een project. Meestal gebeurt dit op verplaatsing en wordt er ook ergens overnacht. GWP’s zijn niet verplicht, maar ze zijn ook meestal een onvergetelijke ervaring voor alle deelnemers.

Alle eerstejaars hebben in september een kennismakingsproject. Voor de leerlingen 1A gaat dit door in Kortrijk, voor de leerlingen van 1B in Merelbeke.

In de loop van de maand mei gaan de leerlingen van het tweede jaar op GWP. Deze GWP staat in het teken van verschillende leerplandoelen en kerncompetenties die een onderdeel vormen van het curriculum.

Welk studiemateriaal heb ik nodig?

NIEUW !!! Boeken worden vanaf het schooljaar 2024-2025 door de ouder(s) rechtstreeks aangekocht via www.studieshop.be. Meer informatie hierover volgt.

Wat je allemaal nodig hebt per vak, staat op een lijst met schoolbenodigdheden die je meekrijgt bij de inschrijving en die ook terug te vinden is op onze website. Voor sommige vakken is het beter om te wachten tot je de leraar gezien hebt, die met jullie de nodige afspraken zal maken.

Alle eerstejaars en nieuwe leerlingen ontvangen in het begin het schooljaar ook een laptop van de school.

Helaas kan de school al dit materiaal niet kopen voor alle leerlingen. Dit moeten de ouders betalen. Enkel naar school gaan in de basisschool is gratis. We houden de prijs van een schooljaar wel zo laag mogelijk.

Wat is de kostprijs?

Voor het hele schooljaar wordt onderstaande bijdrage gevraagd. Een overzicht van de effectieve kostprijs ligt ter inzage bij de inschrijving. Onze school streeft ernaar om zoveel mogelijk financiële drempels te beperken.

Hoe werkt Smartschool?

Zowel de ouders als de leerlingen ontvangen een login de eerste week van september (enkel voor alle eerstejaars en nieuwe leerlingen in het tweede jaar).

Via Skore (een onderdeel van Smartschool) kan u de punten van taken en toetsen opvolgen, afspraken maken voor het oudercontact, brieven herlezen…

Er worden 2 accounts voor de ouders voorzien: één voor de moeder en één voor de vader. Op aanvraag kunnen er meer co-accounts worden aangemaakt.