EERSTE LEERJAAR B

Video afspelen

Weet jij al wat je later wil gaan studeren en in welk beroep/sector je terecht wil komen?
Bij het maken van een verdere studiekeuze komt heel wat kijken. GO! MAD helpt je op weg.

Voortaan heet het 1ste jaar in de B-stroom de oriëntatieklas (OK).

In de oriëntatieklas staan er vaak twee leerkrachten voor de klasgroep zodat de leerstof  – binnen de vastgelegde eindtermen –  op jouw maat en naargelang je eigen tempo kan worden verwerkt. Op deze manier word je actiever bij de les betrokken en krijg je meer ruimte om van elkaar te leren.

GO! MAD vindt deze persoonlijke begeleiding belangrijk omdat het de kansen op slagen vergroot. Iedereen heeft zijn eigen manier van leren en dat respecteren we. Elke jongere is anders, maar samen helpen we elkaar om leren boeiend en creatief te maken.

Uurrooster

BASISVORMING
DOMEIN MENS EN MAATSCHAPPIJ
levensbeschouwelijk vak12
Nederlands4
maatschappelijke vorming3
interactief leren21
lichamelijke opvoeding2
artistieke opvoeding2
DOMEIN MODERNE VREEMDE TALEN
Frans3
domein stem
wiskunde4
natuurwetenschappen1
techniek5
keuzegedeelte
TALENTMODULES2
DIFFERENTIATIE FLEX33
TOTAAL32

1 levensbeschouwelijk vak
Maak de keuze tussen niet-confessionele zedenleer of een erkende godsdienst.

2 Digitaal & sociaal wijs
We leven en leren steeds vaker digitaal. Digitale media maken de grote wereld voor onze jongeren met een paar klikken heel klein. Om met deze digitale media om te kunnen gaan, moet je over voldoende vaardigheden beschikken.
Tijdens deze uren word je gecoacht in het ontwikkelen van sociale vaardigheden, taalvaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computationeel denken.

3 Differentiatie flex
Via een flexibel lesuur krijgen de leerlingen de gelegenheid om begeleid en zelfstandig leerstof uit de taalvakken en wiskunde in te oefenen of uit te diepen.
Het flex-uur wordt zodanig ingevuld dat het tegemoet kan komen aan de behoeften van elke leerling: ondersteuning en een focus op de basis of een extra uitdaging.
Daarnaast spenderen we tijdens het flex-uur aandacht aan ‘leren leren’. Leerlingen krijgen hierbij algemene leertips rond planning, organisatie en studiemethode.

KEUZEGEDEELTE

Via het keuzegedeelte in de oriëntatieklas zetten we in op keuzevaardigheid, uitdagingen op maat en leren leren:

  • Gedurende het schooljaar doorloop je drie TALENTmodules.
  • Je maakt er kennis met verschillende beroepenvelden en bijhorende basisopties in het 2de jaar:
    • STEM-technieken (hout – mechanica – elektriciteit)
    • maatschappij & welzijn (haar- en schoonheidszorg, mode en verzorging)
    • economie & organisatie

Samen gaan we na over welke interesses, kwaliteiten en talenten je beschikt. Dit maakt een gemotiveerde keuze naar het tweede jaar mogelijk.