TWEEDE LEERJAAR A

Voor alle leerlingen in 2A is er een brede algemene basisvorming (25 lesuren).
Het keuzegedeelte wordt ingevuld met basisopties en twee flex-uren.

Uurrooster

BASISVORMING
DOMEIN MENS EN MAATSCHAPPIJ
levensbeschouwelijk vak12
Nederlands4
geschiedenis2
digitaal & financieel wijs11
lichamelijke opvoeding2
DOMEIN MODERNE VREEMDE TALEN
Frans3
Engels2
domein stem
wiskunde4
aardrijkskunde1
natuurwetenschappen2
techniek2
keuzegedeelte
BASISOPTIES5
DIFFERENTIATIE FLEX32
TOTAAL32

1 levensbeschouwelijk vak
Maak de keuze tussen niet-confessionele zedenleer of een erkende godsdienst.

2 digitaal & financieel wijs
In tijden van verregaande digitalisering is financiële kennis steeds meer rechtstreeks gelinkt aan digitale kennis. Steeds meer financiële handelingen gebeuren online. Leerlingen dienen dan ook over voldoende digitale financiële vaardigheden te beschikken.
Tijdens dit uur worden de leerlingen gecoacht in het ontwikkelen van sociale vaardigheden, ICT-vaardigheden en financiële vaardigheden.

3 Differentiatie flex
Via twee flexibele lesuren of flex-uren worden de leerlingen ondersteund en uitgedaagd om – begeleid en zelfstandig – leerstof uit de taalvakken en wiskunde verder in te oefenen of uit te diepen.
Het traject wordt uitgestippeld op basis van een advies van de klassenraad in overleg met leerlingen en ouders.

KEUZEGEDEELTE

basisopties

De leerlingen van het tweede jaar A-stroom kiezen voor één basisoptie van vijf lesuren.
GO! MAD biedt volgende basisopties aan:

Deze basisoptie kan je alleen kiezen als je in het 1ste leerjaar ‘Klassieke talen’ volgde.

De optie bestaat uit twee belangrijke componenten: de studie van de klassieke talen en, via deze talen, het bestuderen van de samenleving en cultuur van de Griekse en Romeinse oudheid.

 • Je bent geïnteresseerd in taal, geschiedenis en cultuur.
 • Je wil een oude cultuur leren kennen door middel van de studie van de authentieke teksten.
 • Je kan leerstof snel verwerken.
 • Je bent goed in taal, abstract denken en logisch redeneren.
 • Je hebt een kritische ingesteldheid.
 • Je studeert graag en dagelijks.
 • Je verwerft via de taalstudie inzicht in abstracte taal­structuren.
 • Je leert op een probleemoplossende manier met taal omgaan en verscherpt daardoor jouw algemene taalvaardigheid (moderne vreemde talen, Nederlands, …).
 • Je onderzoekt hoe de Grieken en Romeinen leefden (godenverering, feesten, sporten, wiskundige en wetenschappelijke ontdekkingen, …).
 • Je onderzoekt de invloed van de Grieks-Romeinse samenleving op onze hedendaagse manier van leven (theater, architectuur, wetenschappen, moderne talen …).
 • Je ontwikkelt je historisch bewustzijn.
 • Inhoudelijk verwante opleidingen in de 2de graad: LATIJN
 • Bij het behalen van een A-attest is de leerling vrij om uit alle studierichtingen te kiezen in de 2de graad (website.kad.be, www.go-talent.be).
 • Op het einde van de 1ste graad geven de leerkrachten jou een advies. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.

In de basisoptie STEM-wetenschappen krijg je extra wiskunde (1 lesuur).

Via wetenschappelijk werk (2 lesuren) voel je aan hoe wetenschap ontstaat en groeit. Dat gebeurt door onderzoekend leren (experimenten) in een daarvoor aangepast labo.

Bovendien leer je tijdens STEM (2 lesuren) ook waarvoor wiskunde en wetenschap dienen én leer je dit toepassen in de praktijk. Door middel van onderzoekend en ontwerpend leren ga je in actuele projecten actief aan de slag om de wetenschapper of ingenieur in jou naar boven te halen.

 • Je hebt een brede algemene interesse.
 • Je bent geïnteresseerd in wetenschap, techniek, engineering en wiskunde.
 • Je kan leerstof snel verwerken.
 • Je hebt een onderzoekende houding.
 • Je bent goed in wiskunde, algoritmisch en probleemoplossend denken.
 • Je bent geboeid door computers en wil leren coderen/programmeren.
 • Je studeert graag en dagelijks.
 • Je oefent je wiskundig redeneren en algoritmisch denken.
 • Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
 • Je oefent je wetenschappelijke vaardigheden (experimenteren, observeren, terreinonderzoek uitvoeren, verschillende meettechnieken gebruiken, resultaten interpreteren en verwerken, …).
 • Je onderzoekt technisch- wetenschappelijke uitdagingen.
 • Je verkent methoden om te ontwerpen.
 • Je leert ideeën omzetten in een prototype (zelfbedachte ontwerpen – 3D-printer).
 • Je leert hoe je (eigen ontwerpen) elektronisch kan aansturen en automatiseren (programmeren, robotica, …).
 • Je leert wiskundige principes die aan de basis liggen van industriële technologie.
 • Je ontdekt in welke gebieden STEM belangrijk is.
 • Inhoudelijk verwante opleidingen in de 2de graad: NATUURWETENSCHAPPEN (ASO/doorstroomgericht), SPORTWETENSCHAPPEN (ASO/doorstroomgericht) en BIOTECHNIEKEN (TSO/dubbele finaliteit).
 • Bij het behalen van een A-attest is de leerling vrij om uit alle studierichtingen te kiezen in de 2de graad (website.kad.be, www.go-talent.be).
 • Op het einde van de 1ste graad geven de leerkrachten jou een advies. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.

Stel je jezelf wel eens de vraag hoe een toestel werkt? Steek je graag de handen uit de mouwen? Droom je er wel eens van je eigen uitvinding te willen maken, dan zit je goed in de basisoptie STEM-technieken.

We kunnen ons het leven niet meer voorstellen zonder technologie. Je ontwikkelt in deze basisoptie je technisch inzicht.

 • Je hebt veel belangstelling voor techniek en technologie.
 • Je denkt graag praktisch en maakt theorie graag concreet.
 • Je bent handig en wil leren werken met verschillende materialen, machines en gereedschappen.
 • Je bent goed in probleemoplossend denken.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken en te studeren.
 • Je leert de taal van technologie begrijpen;
 • Je leert over verschillende materialen (houtsoorten, bouwmaterialen, metalen, kunststoffen, …) en hoe ze te bewerken;
 • Je leert over elektriciteit in theorie en praktijk;
 • Je leert over gereedschappen en hoe ze veilig, ergonomisch en correct te gebruiken/bedienen.
 • Je gaat technisch-wetenschappelijke uitdagingen aan;
 • Je onderzoekt prototypes (modellen) en je leert technieken om ze te ontwerpen en te maken;
 • Je leert plannen lezen en schetsen maken op schaal.
 • Inhoudelijk verwante opleidingen in de 2de graad: BIOTECHNIEKEN (TSO/dubbele finaliteit) en VOERTUIGTECHNIEKEN (TSO/dubbele finaliteit).
 • Bij het behalen van een A-attest is de leerling vrij om uit alle studierichtingen te kiezen in de 2de graad (website.kad.be, www.go-talent.be).
 • Op het einde van de 1ste graad geven de leerkrachten jou een advies. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.

Deze basisoptie bestaat uit de componenten taal (3 lesuren) en wetenschap (2 lesuren).

Door extra uren taal word je communicatief sterker in Frans, Nederlands en Engels en groeit je inzicht in taal.

Via wetenschappelijk werk voel je aan hoe wetenschap ontstaat en groeit. Dat gebeurt door onderzoekend leren (experimenten) in een daarvoor aangepast labo.

 • Je hebt een algemene belangstelling voor taal, geschiedenis en cultuur.
 • Je bent geïnteresseerd in wetenschap.
 • Je bent goed in taal, abstract denken en logisch redeneren.
 • Je hebt een onderzoekende houding.
 • Je hebt een kritische ingesteldheid.
 • Je studeert graag en dagelijks.
 • Je oefent communicatieve en literaire vaardigheden in het Nederlands, Frans en/of Engels.
 • Je begint een ontdekkingstocht in taal als wetenschap. 
 • Je leert over literatuur, verhalen, gedichten … .
 • Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren.
 • Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
 • Je oefent je wetenschappelijke vaardigheden (experimenteren, observeren, terreinonderzoek uitvoeren, informatie verwerven en verwerken, …).
 • Je ontdekt waar (natuur)wetenschappen een belangrijke rol spelen.
 • Inhoudelijk verwante opleidingen in de 2de graad: MODERNE TALEN (ASO/doorstroomgericht), NATUURWETENSCHAPPEN (ASO/doorstroomgericht) en SPORTWETENSCHAPPEN (ASO/doorstroomgericht).
 • Bij het behalen van een A-attest is de leerling vrij om uit alle studierichtingen te kiezen in de 2de graad (website.kad.be, www.go-talent.be).
 • Op het einde van de 1ste graad geven de leerkrachten jou een advies. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.

In deze basisoptie staat het welzijn van de mens centraal.

Je observeert en analyseert het gedrag van mensen in verschillende situaties. Communicatie neemt daarbij een belangrijke plaats in. Je leert hoe verschillende disciplines (psychologie, pedagogie, biologie, …) naar de mens en de samenleving kijken.

 • Je bent sociaal voelend en wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
 • Je bent geïnteresseerd in de sociale aspecten van de mens en de manier waarop menselijke relaties werken.
 • Je wil inzicht in het wat en waarom van het welzijn van de mens in de maatschappij.
 • Je hebt oog voor wat er in de wereld of in andere culturen gebeurt.
 • Je bent bereid om dagelijks de nodige tijd aan je studie besteden.
 • Je maakt kennis met een aantal basisbegrippen en  -technieken rond het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen lifestyle in de huidige maatschappij.
 • Je ontwikkelt een persoonlijke en gezonde levensstijl. Daarbij komen adviezen van wetenschappers over voeding, beweging en welbevinden aan bod.
 • Je onderzoekt menselijke relaties en leert over het sociale gedrag van mensen.
 • Je bestudeert dit alles vanuit een wetenschappelijke benadering, zoals bijvoorbeeld de psychologie, de sociologie of de biologie.
 • Je neemt sociaal engagement (uitwerken van een sociaal project).
 • Je oefent tijdens de lessen heel wat sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Inhoudelijk verwante opleidingen in de 2de graad: HUMANE WETENSCHAPPEN (ASO/doorstroomgericht) en MAATSCHAPPIJ & WELZIJN (TSO/dubbele finaliteit).
 • Bij het behalen van een A-attest is de leerling vrij om uit alle studierichtingen te kiezen in de 2de graad (website.kad.be, www.go-talent.be).
 • Op het einde van de 1ste graad geven de leerkrachten jou een advies. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.

Deze basisoptie bestaat uit 5 lesuren economie.

Je onderzoekt de de rol van economie in de maatschappij.

Er gaat daarbij veel aandacht naar de rol van technologie en digitalisering. ICT is niet meer weg te denken uit ons leven. Je scherpt je digitale en computervaardigheden verder aan.

 • Je bent geïnteresseerd in economie: hoe werken bedrijven, wat kan je met geld allemaal doen, hoe kan je dingen verkopen, hoe werkt reclame, hoe organiseer je een groot evenement, …?.
 • Je hebt zin in ondernemen en initiatief nemen.
 • Je hebt veel belangstelling voor ICT en multimedia.
 • Je onderzoekt de rol van economie (banken, winkels, toerisme, bedrijven …) in de maatschappij. Je bekijkt dit op een kritische manier vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.
 • Je maakt kennis met een aantal economische basisbegrippen en basisprincipes.
 • Je ontdekt wat er allemaal komt kijken bij de opstart van een eigen bedrijf.
 • Je ontdekt de sociale en ecologische aspecten van de economie in de samenleving.
 • Je leert digitale vaardigheden (ICT) gebruiken in heel wat praktische oefeningen.
 • Je wordt vertrouwd gemaakt met de beginselen van computationeel denken en programmeren.
 • Inhoudelijk verwante opleidingen in de 2de graad: ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (ASO/doorstroomgericht) en BEDRIJF & ORGANISATIE (TSO/dubbele finaliteit).
 • Bij het behalen van een A-attest is de leerling vrij om uit alle studierichtingen te kiezen in de 2de graad (website.kad.be, www.go-talent.be).
 • Op het einde van de 1ste graad geven de leerkrachten jou een advies. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.

In de basisoptie Kunst & Creatie ontdek je hoe met diverse expressievormen creatief aan de slag kunt.

Je experimenteert met verschillende materialen en oefent allerlei creatieve vaardigheden en technieken. Een open en nieuwsgierige blik is daarbij aangewezen.

 • Je bent geboeid door kunst en cultuur.
 • Je wenst jezelf en de wereld rondom je op een artistieke manier te ontdekken en te onderzoeken.
 • Je geniet van verschillende expressievormen (zoals beeld, beweging, klank, media en woord) en wil deze verder ontdekken, gebruiken en ontplooien.
 • Je bent creatief en drukt je graag expressief uit.
 • Je gaat graag artistiek‐creatieve uitdagingen aan.
 • Je gaat verschillende expressievormen waarnemen en beleven.
 • Je ontwikkelt verbale en non-verbale expressie in beeld, beweging, woord, klank en media.
 • Je experimenteert met verschillende materialen, technieken en media.
 • Je maakt kennis met hedendaagse kunstenaars en oude meesters.
 • Je ontdekt regels, structuren, modellen … die je toelaten kunst en cultuur te begrijpen.
 • Je ontwikkelt je conceptueel denkvermogen en leert out-of-the-box denken.
 • Je gaat zelf aan de slag in artistieke projecten. Je creëert, improviseert, ontwerpt en treedt naar buiten met je creaties.
 • Inhoudelijk verwante opleidingen in de 2de graad: ARCITECTURALE EN BEELDENDE KUNSTEN (KSO/dubbele finaliteit).
 • Bij het behalen van een A-attest is de leerling vrij om uit alle studierichtingen te kiezen in de 2de graad (website.kad.be, www.go-talent.be).
 • Op het einde van de 1ste graad geven de leerkrachten jou een advies. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.

(nieuw vanaf schooljaar 2021-2022!)

Deze optie bestaat uit de componenten sport (3 lesuren) en wetenschap (2 lesuren).

Vind je het fascinerend hoe sportatleten voortdurend hun prestaties verbeteren dankzij nieuwe technieken, voedingsmethodes en trainingsvormen? Wens je de link tussen wetenschap en sport te onderzoeken? Dan is deze optie voor jou de juiste keuze! 

Je moet zelf geen topatleet zijn, wel is het belangrijk dat je gemotiveerd bent voor de extra sporturen waarbij je kennismaakt met een uiteenlopende waaier aan sporten.

 • Je wil inzicht verwerven in de relatie tussen natuurwetenschappen, sport en beweging.
 • Je doet graag aan sport.
 • Je wil je fysieke capaciteiten, technische en tactische vaardigheden verbeteren.
 • Je wil je sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.
 • Je beoefent verschillende sportdisciplines.
 • Je traint en onderzoekt hoe je je techniek kan verbeteren en tot betere prestaties kan komen.
 • Binnen een sportieve context bestudeer je op een wetenschappelijke manier zaken als beweging, rust, voeding en veiligheid.
 • Je bestudeert het verband tussen sportprestaties en wetenschappen zoals biologie, fysica en chemie.
 • Eenvoudige experimenten maken je vaardiger in onderzoekend leren. 
 • Je leert hoe mensen met elkaar omgaan en communiceren. Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden in een sportieve context.
 • Inhoudelijk verwante opleidingen in de 2de graad: SPORTWETENSCHAPPEN (ASO/doorstroomgericht) en SPORT (TSO/dubbele finaliteit).
 • Bij het behalen van een A-attest is de leerling vrij om uit alle studierichtingen te kiezen in de 2de graad (website.kad.be, www.go-talent.be).
 • Op het einde van de 1ste graad geven de leerkrachten jou een advies. Ze houden daarbij rekening met je talenten, interesses en kwaliteiten.