ONZE SCHOOL

LEERLINGEN­BEGELEIDING

CLB

Het CLB is een dienst waarop jij, je ouders, leerkrachten en directie een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding op vier domeinen:

  1. Leren en studeren
  2. Onderwijsloopbaan
  3. Preventieve gezondheidszorg
  4. Psychisch en sociaal functioneren

In een CLB werken psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij/zij zijn/haar kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

GO! MAD werkt samen met CLB Prisma.

Heb je een probleem op school? Voel je je niet zo goed in je vel? Lukt het studeren niet? Word je gepest? Is er een leerkracht waarmee het echt niet klikt? Loopt het thuis niet helemaal zoals je wilt?…

Er staan heel wat mensen klaar om naar je verhaal te luisteren!

Praat erover met je ouders, je vrienden, je klasgenoten, je favoriete leerkracht, je klastitularis, het secretariaat, de directeur of vraag een gesprek met het CLB.

Weet ook dat onze leerlingenbegeleiders speciaal zijn opgeleid om met jullie problemen om te gaan. Zij zijn dus prima aanspreekpunten!

Jij kiest! Maar weet dat praten helpt en dat  problemen pas kunnen opgelost worden als ze gekend zijn.

Problemen?