ONZE SCHOOL

LEERLINGEN­BEGELEIDING

LEREN
LEREN

Niet iedereen is even goed in het verwerken van leerstof. Sommige leerlingen krijgen het pas echt lastig tijdens de examens. Voor de ene leerling is een bepaald vak een lachertje, voor de andere een onoverkomelijk probleem.
Maar: leren kun je leren. En wij willen je daar bij helpen.

In de meeste vakken krijg je heel wat tips i.v.m. leren leren, zoals schematiseren, leesstrategieën, vragen lezen, … Vaak vergeten leerlingen die tips wel eens te gebruiken in andere lessen of wanneer er thuis gestudeerd wordt. Bij sommigen gaat dit heel vlot, anderen hebben een beetje extra hulp nodig bij het vinden van een juiste studiemethode of bij het plannen van al dat schoolwerk.

GO! MAD beschikt over een systeem van huistaakbegeleiding, ook wel studie-atelier genoemd.

Deze kan tot stand komen op twee manieren:

  1. de klassenraad vindt dat het best is dat je extra lessen volgt, zodanig dat je het schooljaar op een goede manier kan afsluiten;
  2. je ouders of jijzelf kunnen deze extra hulp inschakelen.

In principe kan dit vanaf de uitreiking van het eerste rapport dagelijks werk (DW) in oktober.

Dit houdt in dat de leerling dan één of twee uur per week een negende lesuur heeft. De bedoeling is dat zij dan werken en studeren voor de volgende dag(en). Verschillende leerkrachten zullen dit begeleiden en zo nodig hulp bieden bij de planning van taken en lessen.

Bij de eerstvolgende klassenraad zal de leerling geëvalueerd worden en indien nodig verder worden uitgenodigd voor een tweede reeks huistaakbegeleiding.

Leerlingen die worden uitgenodigd voor de huistaakbegeleiding, worden geacht altijd aanwezig te zijn.

Huistaak­begeleiding
Inhaal­lessen

Wekelijks organiseren we inhaallessen om, individueel of in kleine groepjes, eventuele leerachterstand weg te werken.  Soms ook om (in grotere groepen) bepaalde facetten van de leerstof uit te diepen.

Het systeem werkt in twee richtingen.

  • Je leerkrachten of de klassenraad kunnen je, in je eigen belang, inhaallessen opleggen. Deze dien je als een verplichting te beschouwen.
  • Je ouders of jij zelf kunnen bij het ervaren van een leerachterstand om inhaallessen vragen.

Inhaallessen zijn gratis en zijn natuurlijk alleen zinvol als je goed meewerkt.

Naast de huiswerkbegeleiding organiseert GO! MAD ook een studie-atelier op maandag, dinsdag en donderdag om 15u15 voor leerlingen met remediëringstrajecten wiskunde, Nederlands, Engels of Frans. 

Studie-atelier
Klascoach

GO! MAD staat garant voor een begeleiding op maat van de leerling.
Leerlingen zitten vaak met veel onbeantwoorde vragen, leermoeilijkheden, vragen over hun studiekeuzes…. Daarom worden onze leerlingen wekelijks uitgenodigd door de klascoach voor een gesprek rond welbevinden, leerstrategieën, onderwijsloopbaan, talentontwikkeling, …

Dit is voor elke leerling verplicht.

Cognitief sterk functionerende leerlingen kunnen – naast differentiatie binnen de klas – extra uitgedaagd worden voor wiskunde.

Leerlingen die uitermate analytisch en abstract redeneren worden via verschillende wiskundige projecten extra uitgedaagd voor 2 uren per week

cognitief sterke leerlingen